Zadaj pytanie naszemu specjaliście

Eko-Okna w serwisie Facebook


O firmie

Dotacje

Projekt: „Promocja produktów firmy Eko – Okna Sp. z o.o. na rynkach europejskich” nr POIG.06.05.02-00-429/14-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki
Wartość projektu: 787 482,90zł,
Wysokość przyznanego dofinansowania 480 172,50zł


Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007
-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie http://www.mg.gov.pl
Osoba kontaktowa: Łukasz Kucharczyk tel. + 48 ( 32) 415 17 63, e-mail: poczta@ekookna.pl